Venstre-gjennomslag: Arendal blir FairTrade-by

26. april vedtok Arendal bystyre etter forslag fra Venstres Marianne S. Lyngvi at Arendal skal bli Fairtrade-kommune. Venstre har både reist forslaget i driftsstyret og hatt interpellasjon i bystyret. Unge Venstre har drevet aktiv kampanje for rettferdig handel, og nå ser vi fram til et enda mer solidarisk Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Slik var Marianne S. Lyngvis interpellasjon, som blei innarbeidd i bystyresaka om bærekraftig utvikling: Venstre vil med dette foreslå at Arendal bystyre får en utredning fra rådmannen med sikte på at Arendal skal få status som FairTrade-kommune. Det er viktig for oss å støtte rettferdig handel. Vi har starta med kaffe, og bør gå mye lenger. Dette handler om langt mer enn smak på den type kaffe som akkurat nå er i bruk. det handler om solidaritet i praksis.

For å få status som FairTrade-kommune må man nå fem grunnkriterier som er satt av Max Havelaar Norge:
1. Kommunestyret eller bystyret må gjøre et vedtak om å bli en FairTrade-kommune, og servere FairTrade-merka kaffe og te til sine ansatte og på møter.
2. Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover. Styringsgruppen kan bestå av hvem som helst i kommunen – jo større bredde jo bedre, men det må være minst en representant fra kommunen. Arendal Venstre foreslår ei gruppe med en representant oppnevnt fra bystyret, sammen med folk fra administrasjonen og Arendal handelsstandsforening.
3. Et utvalg av FairTrade-merka produkter må være tilgjenglig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder.
4. FairTrade-merka produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.
5. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeide i kommunen.
Arendal er en internasjonal og framtidsretta kommune. En enda større innsats for rettferdig handel er enda et godt steg i den retninga. Vi ber om at arbeidet med å bli registrert som Fair Trade-kommune blir starta opp nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**