Barn og ungdom med lærevansker

Følgende spørsmål ble stilt under eventuelt i kommunestyre 20.03.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Dokument, program

Foto: Microsoft

Barn og ungdom med lærevansker, funksjonshemminger og adferdsproblemer skal ha den hjelp de har krav på. Rapporter fra norske klasserom tyder på at de elevene som trenger mest hjelp ikke blir ivaretatt av faglig personell. Trenger vi i Re mer spesialpedagogisk kompetanse inn i skolehverdagen vår?Er voksentettheten god nok i disse klassene med elever som trenger tilrettelegging?

Svar fra Rådmann:

Det vil bli foretatt tilsyn fra fylkesrådmann 2. mai i år. Rådmannen kommer tilbake med svar etter dette tilsynsbesøket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**