Stillingsbrøker innen helse og omsorg

Følgende spørsmål ble stilt under eventuelt i kommunestyre 20.03.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Er det foretatt en behovsprøving ang. å øke bemanningen innen helse for å få ned sykefraværet og rydde opp i stillingsbrøkene?

Svar fra Rådmann:

Det pågår et forsøk innen pleie og omsorg for de som ønsker øket stilling. Det kommer egen sak om ev. økt grunnbemanning til administrasjonsutvalget og formannskapet 24 april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**