Miljøvernleder og klimaplan

Global oppvarming er sannsynligvis vår tids største trussel, og det kreves øyeblikkelig handling. Vefsn Kommune har, som alle andre kommuner, et ansvar for å bidra til å løse vår tids største problem. Skal Vefsn Kommune utvikles videre til å bli en attraktiv kommune for unge mennesker, må vi framstå som en kommune som tar klimatrusselen ekstra alvorlig, og som satser ekstraordinært mye på klimatiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I kommunestyremøte i mars stilte Vefsn Venstre følgende spørsmål til ordføreren: Vefsn Kommune har siden sommeren 2005 hatt en vakant miljøvernlederstilling. Vil ordføreren ta initiativ til å gjenopprette miljøvernlederstillingen i kommende planperiode? Svaret var et klart og tydelig “nei”. Imidlertid har FNs klimapanel nå offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport og det er ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Beregninger gjort av Cicero og Civitas viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Som en stor industrikommune, vil gevinsten for Vefsn kommune sannsynligvis kunne være langt høyere.

På Arbeiderpartiets landsmøte utfordret Rune Gerhardsen alle ordførere og kommunepolitikere til å ta ansvar for å bidra i sin kommune gjennom en klimastafett. Vefsn Venstre vil på nytt utfordre ordføreren i Vefsn til å vurdere gjenopprettelse av miljøvernlederstillingen. En uhildet fagperson tilknyttet kommunens administrative ledelse vil kunne koordinere ulike miljøtiltak, utarbeide en klimaplan som skal innholde både planmessige og økonomiske virkemiddel, virkemiddel basert på frivillig samarbeid, dialog med næringslivet og industribedriftene og holdningsskapende arbeid.

Venstre krever lokal klimahandling og kommer i kommunestyremøtet 23.mai til å foreslå at Vefsn Kommune umiddelbart setter i gang arbeidet med å finne ut hva slags tiltak kommunen kan gjøre for å redusere våre klimagassutslipp. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne de virkemiddelene vi som lokalpolitikere har tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp, og samtidig utvikle en møteplass for kommunens innbyggere og næringsliv, hvor fremtidenes klimautfordringer kan møtes med en bred front.

Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å innta en internasjonal lederrolle i miljøspørsmål. For å kunne opptre med troverdighet i internasjonale fora, må vi kunne vise vilje og evne til å feie for egen dør. Til dette trenger vi et samarbeid som strekker seg fra Stortinget til lokalpolitikerne, og fra politikerne til borgerne. Vi kan ikke lenger neglisjere det sterke engasjement vi ser spesielt hos ungdommen i disse spørsmål. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen.
Vefsn Kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Franziska Wika
Vefsn Venstre

30.04.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**