Regjeringen svikter Rogaland

Hva galt har Rogaland gjort Regjeringen Stoltenberg? Det er all grunn til å spørre. Verken den første eller dagens Stoltenberg-regjering har utnevnt en eneste statsråd fra Rogaland. Det kan være en tilfeldighet. Men er det en tilfeldighet at statlige og halvstatlige arbeidsplasser skal flyttes ut av regionen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder Stavanger venstre

Trafikksituasjon: Tilskuddene til kollektivsatsingen på Nord-Jæren ble for 2007 kraftig redusert i forhold til den såkalte belønningsordningen. Samferdselsministeren spiller ikke på lag med regionen, der i gården ser det som konfrontasjonslinjen er den ønskelige. Det skal gå lang tid før bybanen er på plass hvis ministeren ikke snarest innser at bybanen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner, fylke og stat. Det var slik vi fikk realisert dobbeltsporet Sandnes — Stavanger. Regjeringen sviktet Rogaland i statsbudsjettet når det gjaldt kollektivsatsingen. (Og kom ikke drassende i et eventuelt svarbrev med investeringsmidler til dobbeltsporet — det falt på plass i Bondevik II-regjeringens siste budsjettforslag)

Utdanning: Universitetet i Stavanger fikk i statsbudsjettet 45 millioner kroner til forskning. Jevnstore Tromsø får 260 millioner, nesten seks ganger mer. Økningen i driftskostnader spises opp av prisstigningen. Det vi si at UiS taper terreng i forhold til de øvrige universitetene i landet.

Sola flyplass: Stortinget hadde store planer om å flytte den sentrale flyovervåkningskontrollen til Sola. Avinor utarbeidet framdriftsplaner. Men Avinor ønsket å endre på et Stortingsvedtak og gikk til regjeringen og ba om stopp i planene. Regjeringen stoppet storsatsningen på Sola! Dessuten: Kystvaktskvadronen ble flyttet tilbake til Bardufoss, mens meningen var at den skulle ligge på Sola.

Braathens flyverksted: Ansatte ved Braathensverkstedet på Sola kjempet for arbeidsplassene sine for et år siden. Nesten tre hundre arbeidsplasser sto på spill. Men hva gjorde Regjeringen? Ingenting! Det er ikke til å begripe når en lar tankene gå tilbake til kampen om 370 Unionsarbeidsplasser i Skien. Det ble det hevdet fra de «rødgrønne» den gang at «hadde de bare sittet i regjeringsposisjon…». Da de kom i regjeringsposisjon og fikk servert Braathensverkstedet i hendene ble det stille. Veldig stille. Verkstedet ble nedlagt. Det var ille nok at fagmiljøet ble nedlagt, men hvor ble det egentlig av? Det ble ikke flyttet til Gardermoen. I dag er det visstnok utenlandske verksteder som reparere flyene som tidligere ble håndtert på Sola. Er det slik det går når de rødgrønne skal drive aktivt eierskapspolitikk?

Statoil: Alt tyder på at innretningen på fusjonen fra dag én vedrørende navn, hovedkontor og internasjonalt kontor er velsignet av statsministeren og olje- og energiministeren. Statsministeren har faktisk uttalt at fusjonen har vært hans kongstanke, — og da blir selvsagt enhver endring i fusjonsavtalen bare for kosmetikk å regne! Det var åpenbart at viktige konsernfunksjoner skulle flyttes fra Forus og ut av fylket. Ikke minst internasjonal avdeling, som nå skal til Oslo. Fusjonerte selskaper har en lei tendens til å rasjonalisere og effektivisere. Det betyr ofte nedbemanninger. Veksten i Statoil kommer sannsynligvis ikke her, men i Bergen og Oslo. Det er i Rogaland selskapet har best forutsetninger for å møte både dagens og morgendagens energiutfordringer! Det har ikke regjeringen Stoltenberg forstått.

Fellesoperativ hovedkvarter. «Hemmelig flytteplan for Jåttå. Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå ved Stavanger vurderes nedlagt om få år og flyttet til Landsdels- kommando Nord-Norge på Reitan ved Bodø» kunne Stavanger Aftenblad melde for en drøy uke siden. En slik plan er ikke til å forstå. Det var nettopp regjeringen Stoltenberg som i 2001 plasserte hovedkvarteret til Jåtta av både planmessige og økonomiske grunner. I 2003 ble den fellesallierte kommandoen ble lagt til Norge for å ha felles nytte og stordriftsfordeler ved å være samlokalisert med det norske hovedkvarteret. Verken tidligere utenriksministere eller lokale Arbeiderpartirepresentanter skjønner argumentene. Men argumentene hviler ikke i det rasjonelle, men i en saus av Soria Moria-erklæringen og valgkampstrategier for Nord-Norge. Men igjen skal det nedlegges hundrevis av stillinger i Jåttånuten.

Hva blir det neste: En kan saktens spørre hva som er det neste som står for hogg? Det er bare å se rundt seg — vi har statlige virksomheter fortsatt knyttet til byen som Oljedirektoratet og «Harald Hårfagre». Jeg bare nevner det

Rogaland tappes for høyteknologiske og strategiske arbeidsplasser. Det er et tap for regionen og selvsagt et tap for alle som rammes. Regjeringen herjer med Rogaland og arbeidsplassene her. Det er viktig at det finnes vekst- og maktsentra utenfor hovedstadsregionen. Vi har vist de siste årene at vi også har vokst som finanssentra. Regionen har selvsagt vært heldig som fikk etablert Statoils hovedkontor i Stavanger i 1973. Regionen har vokst gradvis gjennom årene og framstår i dag som en suksessregion. Sliter regjeringen Stoltenberg med Rogalands sentrale posisjon? Summeres listen over skal det mye til å få dette til å bli utsalg av en tilfeldig politikk. Når arbeidsplasser legges ned og viktige funksjoner flyttes ut av regionen vår er det er bevisste politiske veivalg!

Regjeringen har et forklaringsproblem overfor regionen. De lokale rødgrønne politikerne i den arbeiderpartidominerte regjeringen har et forklaringsproblem overfor velgerne i Rogaland. Det er lokalvalg til høsten. Opposisjonen har fått den ene politiske «gavepakken» servet etter den andre fra regjeringen i forhold til regjeringens destruktive rogalandspolitikk. Gavepakker vi mer enn gjerne skulle vært foruten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**