Folkegate midt på Grønland

Ronny Fagereng (V) drømmer om at Grønlandsleiret blir en folkegate med bredere fortau og sykkelstier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Haakon Marcello, Avisa Østbyen 4/07

Bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo har mange visjonære politikere. Mennesker som ser for seg en bydel i stadig utvikling med en fremtidsrettet politikk og en bydel der miljø, skole og utdanning blir høyt prioritert. Hvor Grønlandsleiret er en viktig pulsåre med et sentralt og mangfoldig næringsliv, og en integrert befolkning i god samhandling. En av de som vil være med på denne tidsreisen og samtidig kunne påvirke utviklingen er Ronny Fagereng.

Vi møttes på cafe til åpen halvtime. Vil det nå bli fritt frem for utbyggere og næringslivsetablerere i Gamle Oslo?
– Det er selvsagt veldig positivt at det bygges, men vi må samtidig følge med på hvor og hvordan det bygges. Foran oss ligger hele Bjørvikaprosjektet og Oslos sentrum flyttes østover. Det er viktig at det gjøres riktig og til bydelenes beste. Vi er på vei til å få tilbake vår fordums status som byens hjerte og vi må sørge for at hjerterytmen fungerer bra. Nå gjør vi et stort byutviklingsgrep ved at så mye bygges ut i Oslo og det medfører mye ansvar på oss politikere. Vi vil for eksempel ikke bare ha meglere og storkiosker på hvert hjørne, slik som de har det på Grünerløkka, og hvor mangfoldet blir presset ut i sidegatene.

Ronny Fagereng

Foto: Reidar Lerdal

Miljø og kultur
Selve Grønlandsleiret ønsker Fagereng skal kunne bli en miljø- og folkegate, med bredere fortau og sykkelstier, og med mindre gjennomfartstrafikk.
– Det er altfor mye forurensning fra bilene, den kan erstattes med bedre kollektivtrafikk. Samtidig må vi opparbeide grøntarealer og ta vare på trærne, understreker han.
– Vi må også arbeide for at vi får flere kulturaktiviteter til bydelen. Oslo mangler en egen barne- og ungdomsteaterscene, og det hadde vært flott om den ble lagt til Gamle Oslo. Både Stockholm og andre storbyer har det, men ikke Oslo. Fagereng har blitt varm i trøya nå.
– Oslo Kretsfengsel burde flyttes ut fra sentrum slik at vi kunne frigjort Botsen til andre formål. Fengselet kan bygges om for å brukes, til nettopp kultur, skole, barnehage, og kanskje også til bolig. Den nye delen av fengselet okkuperer i dag en altfor stor plass av grøntområdet vårt, understreker Fagereng.
– En annen kjerne som jeg også står for, er å styrke den sivile sektor, og ikke bare den offentlige og private. Vi må styrke medborgerne, som selv skaper kulturen og deltar med en kritisk offentlighet. Jeg vil bruke stikkordet aktive medborgere som korrigerer offentlig og privat sektor.

Om ti år
Mye kan skje med bydelssammensetningene i løpet av ti år, og det er stor mulighet for at flere småbydeler blir slått i sammen.
– Der er ikke ønskelig nå, men jeg kan se for meg at både Gamle Oslo og Grünerløkka, og kanskje Sagene – Torshov kan bli en stor bydel. Sentrum for bydelen vil selvsagt ligge i Gamle Oslo, og representeres gjennom et eget bydelsrådhus. Og selvsagt, legger Fagereng til med et smil, er jeg bydelsordfører. Og selvsagt måtte jeg ha med meg en hoffnarr hvis man prøver å ta bort humoren og en legfilosof fra Gamle Oslo, legger han til.
– Mer seriøst sagt, at mer makt flyttes fra Oslo rådhus til bydelsrådhusene.
– Men en bydelsordfører er en god ide. Det må være en person som blir valgt for fire år av gangen, og det må være mer enn en gallionsfigur. Det må være både en samlende og samtidig utøvende politisk person direkte valgt av beboerne.
– Litt president light?
– Tja, hvorfor ikke, en som kan ta igjen med byrådet og bystyret, humrer Fagereng.

Hva med en bru over til Hovedøya?
Bjørvikautstikkeren er langt nok ut som den er. Det er en livskvalitet at man må bruke båten og tøffe over til øyene. Det er med på å bekrefte at vi er en fjordby. Jeg ønsker at den skal bevares som et rekreasjonssted og går heller inn for at den burde bli en bynasjonalpark med beitende dyr og floramangfold, svarer Fagereng.
Og til slutt Fagereng; Vil du selv stifte familie her?
– Hvis jeg etablerer familie, vil jeg gjerne bli værendes i Gamle Oslo, og bli med på å legge grunnlaget for at familier kan bli boende og at barn kan vokse opp her, avslutter Ronny Fagereng.

Ronny Fagereng

Foto: Reidar Lerdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**