Sender Jåsund planene i retur

Politikerne i det faste utvalg for plansaker sender reguleringsplanene for Jåsund i retur. Venstres Nora A. Nilsen foreslo at utbyggerne utreder muligheten av at bussen får sin egen trasé, gjerne et kollektivfelt, gjennom hele planområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


— Jeg vil helst insistere på at bussen får uhindret passasje gjennom området. Det er jo det som er meningen med å etablere en bussakse og å ha visjoner om et så effektivt kollektivtilbud at folk velger buss foran bil, sier Nora A. Nilsen i Sola Venstre.

Venstres forslag fikk flertall i det 5 av 7 stemte for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**