Hvorfor er det blitt 25% dyrere å ha barn på SFO?

I høst kostet en plass i SFO 1160 kroner. Nå koster den samme plassen 1450,- kr. Dette er en økning på 25% fra desember til januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hvorfor er det blitt 25% dyrere å ha barn på SFO?

Dette spørsmålet er til den politiske ledelsen i Os, dvs. flertallet i kommunestyret.

I høst kostet en plass i SFO 1160 kroner. Nå koster den samme plassen 1450,- kr. Dette er en økning på 25% fra desember til januar.

Folk som kjenner til økonomien ved SFO sier at det ikke er spesielle forhold ved SFO som skulle tilsi en slik økning. Er dette korrekt? Er det i så fall slik at denne økningen skal rette opp noe av de budsjettkuttene som er gjort ellers i skolene?

I så fall har dette falt særdeles uheldig ut, for resultatet etter en drøy måned med de nye prisene, er at antallet elever har sunket fra 92 til 68, en reduksjon på rundt – akkurat – 25%. Om tallene stemmer, kan ikke dette bety noe annet enn at vi småbarnsforeldre er med på å finansiere noen av flertallets noe underlige påfunn. Kanskje to fluer i en smekk for noen som ikke ønsker et SFO-tilbud?

Med vennlig hilsen
fra Os Venstre
Tore Rykkel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**