Latterlig av varaordføreren!

Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet kommer med usaklige påstander i torsdagens utgave av Verdalingen. Han prøver tydeligvis å vri fokuset vekk fra en sak som begynner å bli pinlig for ham og posisjonen i Verdal, og få fokuset på enkeltpersoner som har fulgt med i timen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tomas Iver Hallem fra Senterpartiet kommer med usaklige påstander i torsdagens utgave av Verdalingen. Han prøver tydeligvis å vri fokuset vekk fra en sak som begynner å bli pinlig for ham og posisjonen i Verdal, og få fokuset på enkeltpersoner som har fulgt med i timen. Personangrepet på Nils Georg Leirset er både feigt og feil. Nils Georg Leirsets sine innlegg i kommunestyret og i avisene er blitt grundig diskutert i Venstres gruppe. De samme forslagene og innleggene ville blitt fremført samme hvilken representant fra Venstre som hadde møtt.
Hans motstridende argumenter om Leirsets habilitet blir også for dumt fordi i alle diskusjoner i kommunestyremøtene er det anledning til å ta opp spørsmålet om habilitet. Når Hallem ikke har stilt det spørsmålet i noen av møtene er han nok vel vitende om at det overhodet ikke finnes hold i et slikt argument, derfor er det unødvendig av Hallem å komme med slike påstander i avisen i etterkant.
Det er helt klart som vi i Venstre ser det, og mange med oss etter hvert, at kommunen ikke har gjort det de skulle på sine innbyggeres vegne. Verdal blir et deponi for all spillolje i hele Midt — Norge. Av det kommer store menger dioksiner og kvikksølv kommer til å havne i våre hus og hager. Jeg vil oppfordre folk til å diskutere saken som er veldig alvorlig for oss verdalinger, og ikke drive med smålige personangrep! Venstre kommer til å følge opp saken saklig og med informasjon. NorFraKalks fabrikk har søkt om å slippe ut 31 kilo kvikksølv hvert år fra hver kalkovn. Kvikksølv forsvinner aldri, og de store følgene ser vi ikke før det er for seint.

Kvikksølv er det farligste tungmetallet vi har. Det fordamper ved vanlig romtemperatur, og spres derfor lett. Kvikksølv er ekstremt farlig og kan gi alvorlige skader på lunger og nervesystemet. Kvikksølv er et grunnstoff, og brytes derfor ikke ned, men kan tas opp i kropp og planter og opphopes i næringskjeden. Kvikksølv skader foster og arveanlegg, og kan også gi mentale forstyrrelser, lever- og nyreskader. Kvikksølv konsentreres i morkaken, og dette betyr at fosteret får høyere kvikksølv -belastning enn moren. Dette kan føre til redusert IQ, redusert finmotorikk, senere utvikling, som f.eks. at ungene lærer senere å gå og snakke, dårligere hukommelse, konsentrasjonsvanskeligheter, og det er også mistanke om at autisme kan være kvikksølv indusert. Voksne derimot kan få skader som tretthet, hodepine, leddsmerter, dårlig hukommelse, konsentrasjonsproblemer, skjelving, håravfall, og økt fare for hjerteslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**