Plassering av svømmehallen – innlegg i kommunestyremøtet 18. november 2003

Jeg mener at vi best ivaretar tilliten fra velgerne våre ved å velge det rimeligste Kuventræ-alternativet. Det finnes gode argumenter for en fjellhall, og det finnes også gode argumenter for et frittliggende alternativ på Kuventræ.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjære ordfører, representanter og lyttere —–

Først vil jeg få komme med en takk:
— Til velgerne som ville ha oss hit
— Og til dere andre i kommunestyret, som har ønsket velkommen på en så god måte. Uenigheter synes langt unna.

Jeg mener at vi best ivaretar tilliten fra velgerne våre ved å velge det rimeligste Kuventræ-alternativet. Det finnes gode argumenter for en fjellhall, og det finnes også gode argumenter for et frittliggende alternativ på Kuventræ.

Men vi må ta hensyn til 3 forhold som alle er svært viktige.

1. Hva er folk i bygden best tjent med, og hva mener de selv?
2. Hva mener de som representerer brukerne av hallen?
3. Hvordan blir økonomien?

For det første:
Det var en uformell spørreundersøkelse i vår for å kartlegge folks mening. I følge ordføreren var utfallet nokså jevnt. Det var en liten overvekt av stemmer for fjellhall-alternativet.

Det var en fin presentasjon. Venstre mener det er riktig å spørre om folks mening. Men undersøkelsen sa ingen ting om de økonomiske konsekvensene av valget.

Det vi kan bruke undersøkelsen til, er å si at hvis vi hadde alle pengene vi ønsket oss, og skulle plassere en svømmehall, da ville det være delte meninger om hvor den skulle ligge. Det kan jo hende at vi ville fått et annet svar om vi hadde spurt følgende:

Hvor ville du plassere en svømmehall hvis du kunne velge mellom to alternativer:

1) Kuventræ eller

2) Fjellhall med følgende bieffekter:

25% økning i foreldrebetaling på musikkskulen og (145.000)
Reduksjon av tilskudd til korps og kor og (45.000)
Nedlegging av Baksio og (310.000)
Mørkere veier på grunn av mindre vedlikehold av veilys. (100.000) og
Økte egenandeler for minstepensjonister som trenger hjemmehjelpstjenester (150.000)
Kutt i skolehelsetjenesten (100.000) og dessuten
Økt risiko i forhold til andre goder pga. fare for kostnadssprekk. Eksempelet fra Grottebadet viser hva vi mener.

Hadde vi spurt om parkeringsanlegg, kunne vi også lagt til: På bekostning av mye spesialtilpasset opplæring.

Vi tror folk flest ville valgt Kuventræ!

For det andre:

Hva med brukerne? Os Turn vil ha Kuventræ. Det samme anbefaler de to fylkeskommunale skolene, som blir viktige brukere.

For noen brukergrupper er avstand fra buss stopp en ulempe. Ut over dette er det i hovedsak bare Sentrumsforeningen som har ivret for Fjellhall. Poengene med nærhet for uorganisert ungdom i Os, kort vei fra gjestebryggen, synergigevinster etc. er greie momenter. De veier bare ikke opp.

Vi må gjerne kjøpe oss synergi for 2 millioner kroner. Men butikk er det ikke hvis vi må betale det mangedobbelte for den.

For det tredje:
Skal anlegget koste 59, 100, 54 eller 41 millioner?

Vi skal på vegne av de som har valgt oss se beslutningene vi gjør i sammenheng.

Hvorfor er det gamle bassenget snart helsefarlig?

Hvorfor må fremdeles barn oppleve å få astmaanfall og hodepine fordi de går på en skole med muggsopp?

Hvorfor foreslår administrasjonen å kutte ut ferietur for psykisk utviklingshemmede og det eneste forum vi har for næringsutvikling?

Svar: Fordi kommunen har for lite penger til forsvarlig drift.

Skulle vi i en slik situasjon velge å gamble med de få midlene som er igjen?

Egentlig har vi ikke råd til å bygge svømmehall i det hele tatt:

Det rimeligste alternativet gir bortfall av kapitalinntekter for 9 millioner. Det koster kommunen minst en halv million ekstra i året, penger vi ikke har.

Dessuten vil kostnadene øke ved negative budsjettavvik som for eksempel lavere besøkstall. Altså en risiko

Men vi har ikke noe valg. Vi kan ikke la en hel generasjon osinger vokse opp uten svømmetilbud. En hall gir helse- og trivselseffekter for veldig mange.

La oss ta det rette valget.

– uavhengig av parti og
– uavhengig av press fra grupper som ikke er brukere

La oss unngå enda flere nedskjæringer på viktige felt!
La oss unngå å gamble i usikre prosjekter!
La oss følge våre egne følelser og vår egen fornuft!
La oss stemme for Kuventræ!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**