Ren transport, ren framtid

En av de viktigste kildene til klimautslipp i Oslo er biltransport.
Venstre er en garantist for en styrket og miljøvennlig kollektivtransport i Oslo. Bedre kollektivtilbud reduserer utslippene fra biltrafikken mye, og er derfor alltid prioritert i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Linje 5 på Ammerud

Linje 5 på Ammerud
Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Vi vil at det skal bli billigere å velge å reise kollektivt. Månedskortet skal ikke koste mer enn 500 kroner. Barn, ungdom og studenter skal få månedskort til halv pris. Venstre vil at barn under 6 år skal reise gratis. Slik skal t-bane og buss også bli et mer attraktivt valg for småbarnsforeldre.

Venstre vil at det skal tilbys flere avganger på t-banen, bussen og trikken rundt i Oslo. T-banens linje 5 er stor og folkerik, og er defor prioritert av Venstre. Vi vil at denne linjen skal ha avgang hvert 7,5 minutt. De av oss som tar t-banen på jobb hver dag her i Grorud har sett at vi allerede har fått mange nye, fine vogner. Det er viktig endelig å få byttet ut en del av den over 40 år gamle vognparken. Venstre vil at alle busser i Oslo skal gå på biodrivstoff, så dette må være et krav i anbudsprosessene. Vi vil også at Oslo kommune overtar og konkurranseutsetter togdriften i Groruddalen for å få et bedre tilbud med flere avganger for de som tar toget.

Oslo Venstre vil ha kommunens biler over på lav- eller nullutslippsteknologi, slik som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2011. For privatpersoner som kjører bil vil vi at det skal være like enkelt å fylle biodrivstoff og å lade el-bil som å fylle vanlig bensin og diesel.
Vi i Venstre tar ansvar for de globale klimaendringene. Vi vil redusere Oslos lokal utslipp i tråd med målsettingene i Kyotavtalen innen 2011, og med 50% innen 2030. Vi gjør det med enkle, men viktige grep. Ved å handle nå gjør vi framtida trygg og grønn.

Innlegg i Akers Avis / Groruddalen, 4. mai 2007
Av Linn Beate Kaald Thoresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**