Spørsmål til ordføreren: Hva kan vi sammen gjøre for å stoppe ordningen med betaling på BIRs gjenvin

Fra 1. juli ble det innført betaling på gjenvinningsstasjonene i BIR. Folk som vil kvitte seg med rusk og rask, må nå betale kr. 50 hver gang de vil levere fra seg avfall. Gebyret er det samme om du har et fullt bagasjerom eller skal levere en støvsuger. For store volum er gebyret høyere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vår påstand er at dette gebyret ødelegger noe av den positive effekten vi har hatt av kildesorteringen de siste årene. Os Venstre spør derfor om ordføreren kan anmode styret i BIR fjerne avgiften, og la alle inntektene i stedet komme fra renovasjonsavgiften, som før.

Det er argumenter for og imot en slik ordning (se vedlegg). Vi mener imidlertid at ulempene for folk flest overskygger de fordelene BIR selv har av en slik ordning:

1. Folk vil samle mer. Avfallet hoper seg opp. Kanskje ekstra transport må til når det så skal tømmes. Klar ulempe for husstandene

2. Noen få dumper avfallet andre steder. Potensielt miljøproblem

3. Ekstra administrasjon eller behov for investering for innkreving. Vi trenger et effektivt renholdsselskap, ikke et som har tungvinte ordninger.

4. De siste 20 årene er folk blitt mer miljøbevisste. De sorterer, sender til gjenvinning, komposterer, og leverer spesialavfall. Vi frykter at betalingsordningen kan endre holdningene i motsatt retning.

Kan ordføreren ta dette opp med BIR, med sine kolleger i andre kommuner og sine partifeller? Og oppfordre de andre partiene til å ta saken opp med sine partifeller i BIR-området?

Vennlig hilsen

Tore Rykkel
Kommunestyrerepresentant
Os Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**