Audun Vindøy

Audun Vindøy er settemedlem i kommunestyret i Bærum, og sitter i Sektorutvalg for Barn og Unge. Studerer statsvitenskap ved universitetet i Oslo, bor på Slependen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Audun Vindøy

Audun Vindøy

Født 1982
[email protected]
986 70 738

Hvordan kan vi akseptere at mennesker lever i fattigdom samtidig som nesten alle svømmer i penger? Alle har rett på et verdig liv, og vi må gi folk hjelp til å komme seg ut av fattigdommen. Behandling for rusavhengighet, muligheten til å få tatt opp igjen tapt skolegang, hjelp til å søke arbeid – det er slike virkemidler som kan gjøre at mennesker igjen får kontroll over egne liv. Det å hjelpe folk før det går helt skeis er bedre enn å komme med tiltak ti år etter. Derfor er jeg opptatt av at vi skal ha et godt barnevern som gir rask hjelp til alle som trenger det, og oppfølging i overgangen til selvstendighet også etter at en har fylt 18.

God kollektivtransport er helt nødvendig for at vi skal få et mer miljøvennlig Bærum, og for at ungdom skal komme seg rundt uten å være avhengige av å bli kjørt. Derfor er jeg, som så mange andre i Bærum Venstre, utålmodig på at vi skal få Kolsåsbanen opp og gå igjen, og at det blir en skinnegående løsning for til Fornebu. Helst før jeg skal gå av med pensjon…

Jeg er opptatt av full likestilling mellom mennesker uavhengig av kjønn og seksuell legning. Det er en skam at vi fortsatt ikke har likestilling av samlivsformer, og om det er noe jeg kan gjøre for å fremme homofile, lesbiske og bifile sine kår i Bærum, så vi jeg gjøre det.

– Audun

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**