Interpellasjon

Meløy Venstre kommer i kommunestyremøtet den 24.mai til å foreslå at Meløy umiddelbart setter i gang arbeidet med å finne ut hva slags tiltak kommunen kan gjøre for å redusere våre klimagassutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi må ta lokalt klimaansvar.

Vi kan ikke lenger ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på. Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå de målene som ellers kan fortone seg som umulige.

Beregninger som er gjort viser at så mye som 15 % av norske klimautslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Meløy kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Venstre mener derfor at Meløy kommune nå må ta klimaansvar. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne de virkemidlene som vi som lokalpolitikere har tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp.

Med bakgrunn i dette ønsker Venstre å fremme følgende forslag:

Administrasjonen bes utarbeide et forslag til en klimaplan for Meløy kommune. Planen skal innholde både planmessige og økonomiske virkemiddel, og virkemiddel basert på frivillig samarbeid, dialog og holdningsskapende arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**