Invitasjon til åpent møte: Fremtiden kan bli en ren fornøyelse

Kom og opplev Alvhild Hedstein som orienterer om Lavutslippsutvalgets
rapport. Lær hvordan det er mulig å redusere utslipp av klimagasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kvinne

Foto: Microsoft

Til møtet kommer også Steinar Haugsten fra Plan & miljøavdelingen. Han vil
gi en innføring i forslaget til Klimaplan for Fredrikstad kommune.

Tenk globalt – handle lokalt.

Tirsdag 8. mai, kl. 18.30
Hancostua, Glemmengt. 55

Arrangør: Fredrikstad og Østfold Venstre.

Alvhild Hedstein er til daglig leder for Miljømerking i Norge og satt i det regjeringsoppnevnte Lavutslippsutvalget. Hun har arbeidet med miljøvern i alle år – først i Miljøverndepartementet, Statens forurensningstilsyn, GRIP, fagleder i Bellona, politisk rådgiver for Lars Sponheim i Landbruksdepartementet, samt div. politiske verv. Utdannet Naturforvalter ressursøkonom ved Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**