Til innhold
Gamle Fredrikstad
Venstre vil ta Fredrikstad framover. Vi vil gi folk i Fredrikstad frihet i egne liv, og muligheter til å skape seg en framtid og være med å ta ansvar for samfunnet vårt., Foto: iStock

Vi vil ta Fredrikstad framover.

Fredrikstad Venstre

Fredrikstad Venstre ble stiftet i 1893. Vi er det sosialliberale partiet i Fredrikstad.

Kjernen i vår politikk er en sunn balanse mellom personlig frihet og felles ansvar. Venstre-folk er grunnleggende optimister, og vi er opptatt av å bygge framtidens Fredrikstad sammen med innbyggerne.

Venstre i Fredrikstad jobber for

 • Sette mennesker i sentrum

  Et liberalt samfunn sikrer frihet til deg som enkeltmenneske, og sikrer det fellesskapet som sørger for muligheter til alle til å utvikle sitt potensiale. Vi har alle et ansvar for fellesskapet og å bidra der vi kan.

 • Gi barn og unge trygg oppvekst og gode skoler

  Alle barn og unge skal få mulighet til å utvikle sitt potensiale. Da er god og trygg oppvekst, og et godt utdanningsløp, helt fra barnehagen og gjennom grunnskolen, helt avgjørende. Fredrikstadskolen har store utfordringer. Derfor er et massivt løft for Fredrikstadskolen en av Venstres hovedprioriteringer i valgperioden

 • Ta vare på naturen og klimaet

  Fredrikstadsamfunnet skal ta sin del av ansvaret i klimakampen og kutte utslipp. For Venstre er dette i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna våre de samme eller enda bedre muligheter til å leve gode og trygge liv som tidligere generasjoner har hatt.

 • Støtte næringsliv og jobbskapere

  Hvis man skal lykkes med å skape gode lokalsamfunn, er det viktig at flest mulig kan bidra til fellesskapet og kunne ha en jobb. Venstre vil at folk enkelt skal kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere skal kunne jobbe fra der man vil. Det være seg på deltid, fulltid eller som arbeidsgiver for de som har en attraktiv kompetanse.

 • Utvikle byen med kvalitet og ta vare på historien

  Byutviklingen i Fredrikstad må skje med kvalitet. Venstre ønsker et sterkt fokus på god og vennlig arkitektur som skaper menneskevennlige og trivelige bymiljøer. Vi ønsker at det brukes materialer av høy kvalitet når det bygges nytt i sentrumskjernen. Vi ønsker å ta bedre vare på eksisterende bygninger og kulturmiljøer, og satse mer på vedlikehold og restaurering.

 • Sikre kultur, idrett og friluftslivet

  Kunst og kultur er de mest sentrale uttrykk for menneskers sameksistens. Fredrikstad har et rikt og bredt kulturliv. Å styrke og videreutvikle denne bredden, samtidig som vi satser på noen kulturfyrtårn, vil gjøre Fredrikstad til en bedre og mer attraktiv by å bo i.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk