Til innhold
Foto: Bjørn Arne Mjåseth
Frihet og muligheter for alle.

Om Fredrikstad Venstre

Fredrikstad Venstre ble stiftet i 1893, og er det sosialliberale partiet i Fredrikstad.

Kjernen i vår politikk er en sunn balanse mellom personlig frihet og felles ansvar. Venstre-folk er grunnleggende optimister, og vi er opptatt av å bygge framtidens Fredrikstad sammen med innbyggerne.


Følg oss på Facebook

 

 


Venstre i Fredrikstad jobber for

 • Klima, natur og byutvikling

  Vi ønsker en ren natur og en grønnere by. Naturen skal leve i harmoni med landbruk og by.

 • Sosialpolitikk, helse og inkludering

  Vi ønsker at alle skal få utvikle sine muligheter, og leve gode og trygge liv i fellesskap. Vi vil sørge for en helhetlig helsetilbud for mennesker som trenger fellesskapets hjelp.

 • Verdigskapning og næringsliv

  Vi vil legge til rette for flere arbeidsplasser i Fredrikstad. Det må bli lettere å starte og drive egen bedrift, og vi trenger flere gode møteplasser for næringsdrivende.

 • Frihet og krav i skolen

  Venstre vil gjennomføre et kunnskaps- og vedlikeholdsløft i Fredrikstadskolen. Vi trenger flere støttefunksjoner i oppvekstsektoren, som psykologer, helsesykepleiere og sosiallærere.

 • Frihet og samarbeid

  Vi ønsker sterkere fellesskap, både i Norge og med Europa. Vi må stå opp og kjempe for frihet og demokrati.

 • Levende kulturby

  Kultur handler om livskvalitet. Vi trenger flere møteplasser, både for breddekultur og smalere uttrykk. Vi vil ha ny satsning på grunnmuren, bibliotekene og kulturskolen.

Våre folk

Ståle Solberg<

Ståle Solberg

4. vara bystyret, 1. vara Teknisk utvalg. Styremedlem. Kasserer