Kritisk til SFT

Jon Arne Silgjerd er kritisk til at SFT ikke har satt av midler til generelle vannforberedende tiltak for Jærvassdraga. Dette er i strid med merknader fra Stortingets Energi- og miljøkomite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jon Arne Silgjerd

Foto: Tore Nilsen

Venstres Jon Arne Silgjerd, som er leder av den politisk sammensatte styringsgruppa for Aksjon Jærvassdrag (AJV) har bedt leder av Energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim, ta dette opp med miljøverndepartementet.

AJV får i år 2 millioner kroner fra Miljøverndepartementets vannmiljøpott. Sammen med midler fra fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene blir dette tilsammen rundt 6 millioner kroner.

Av de 2 millionene fra Miljøverndepartementet går omlag 1 million til rapportering og informasjon. Omlag halvparten av det resterende går til et interkommunalt avløpsprosjekt, resten til miljøovervåking. Dessverre er det altså ikke satt av midler til generelle vannforbedrende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**