Åpent møte i Glomfjord

Valgkampen er i gang!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den 24.april ble det arrangert åpent møte i Glomfjord i regi av grendelaget. Alle partiene, med unntak av Samarbeidslista, stilte med sine representanter. Arbeiderpartiet med ordfører Arild Kjerpeseth, Senterpartiet med Odd Arne Stormo, SV med Reinert Aarseth, Krf med Randi Myrvang Næss, Høyre med Per Swensen, Frp med Hanne Aidijervi og Stein Arne Gundersen og Venstre med Stein Roger Hagen. Mange glomfjordinger møtte opp og fikk høre mye positivt fra politikerne.

Av ting som ble tatt opp var mangel på attraktive tomter, bygging av gjennomgangsboliger, oppussing av kulturhuset, mangel på markedsføring, etablering av helsehus, sportsdekket i idrettshallen, oppgradering av bibliotektilbudet og nedbetaling av Glomfjord Alpinsenters gjeld.

Leder i grendevalget, Turid Solstrand, oppsummerte møtet som positivt og var glad for at politikerne ville satse på Glomfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**