Kan framtida bli en ren fornøyelse?

Venstre fortsetter serien med åpne møter på Apotekergården, og på mandag 14. mai kl. 19 setter vi fokus på det viktigste av alle politiske tema på dagsorden for kommunevalgkampen: Miljø. Nærmere bestemt: Hva kan Grimstad gjøre for miljøet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vår ambisjon er å sørge for at dette blir et hovedtema i valgkampen i Grimstad. Med rapportene fra FNs klimapanel har alvoret i utfordringene gått opp for de fleste, men det er ingen grunn til å bli motløs: Ekspertene er like tydelige i sine vurderinger av at klimautfordringene kan håndteres og de største problemene unngås – hvis vi handler nå.

Som tema for møtet har vi satt: Hva kan Grimstad gjør for miljøet? Som vanlig på møtene våre på Apotekergården, er opplegget uformelt og ønsket å få fram gode diskusjoner og ideer – denne gang om hvordan Grimstad kan bli en mer miljøvennlig kommune. Vi har vært så heldige å få Øystein Holvik, miljøvernsjef i Kristiansand kommune og Magne Våge til å innlede.

Ideer som kommer fram på møtet vil bli tatt med i programarbeidet. Ambisjonen vår er å kombinere det å ta miljø- og klimaansvar lokalt med å få fram budskapet om at en mer miljøvennlig kommune også er bedre å leve i. Eller for å si det med slagordet fra Venstres nye klimakampanje: Framtida kan bli en ren fornøyelse – hvis vi handler nå. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**