Martin Gran

Martin Gran er en av Sande Venstres to kommunestyrerepresentanter i perioden 2011 til 2015. Martin er også Leder i Sande Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Martin Gran

Foto: Per Martin Berg

Martin Gran er engasjert ung mann på 23 år og er en av Sande Venstres to kommunestyrerepresentanter i perioden 2011 til 2015. Dette er Martins andre periode som aktiv politiker, men første med fast plass i kommunestyret. I perioden 2007 til 2011 var Martins 1. vara til kommunestyret og 1. vara til kultur- og oppvekstutvalget.

Martin studerer til daglig psykologi ved universitetet i Oslo til høsten. Ved siden av studiene har Martin har jobbet på Haga skole som pedagogisk assistent og på Bolig og Fritid, men hjelper også aktivt til på gården hjemme. Han engasjerer seg for både skole og kultur og jordvern.

En av Martins hjertesaker er å involvere flere i politikken i Sande også utenom valgsammenheng. Derfor har han sammen med Ole Christian Fredriksen stått på stand for Sande Venstre en gang i måneden siden stortingsvalget i 2009. Martin mener et sterkt engasjement i politikk hos lokalbefolkningen er viktig for demokratiet. Martin har også besøkt alle skoler og barnehager i kommunen for å lære om hverdagen til dem som jobber innenfor skole og oppvekst sektoren.

I kommunestyret ønsker Martin å få gjennomslag for Venstres politikk. “Et viktig moment ved Venstre er at vi stort sett kan samarbeide med alle for å få fram vår egen politikk” sier Martin. I perioden 2011 til 2015 ønsker Martin å bedre barn og unges oppvekstvilkår i kommunen. Dette med et hovedfokus på skole.

Martin jobber tett med Ole Christian Fredriksen for å øke den politiske deltagelsen blant barn og unge i kommunen. Frukter av dette arbeidet viser seg i Sande Venstres kommunevalgsliste der 7 personer er født i 1988 eller senere.

E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**