Torkild Strandvik

Torkild Strandvik (29) er representant for St. Hanshaugen Venstre i bydelsutvalget. Han har bodd i bydelen siden 2003, og har i perioden 2007-2011 sittet i Miljø- og byfornyelseskomiteen og som fast møtende representant i bydelsutvalget siden 2009. Les mer om Torkild her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Torkild Strandvik

Foto: VHO

Strandvik er opptatt av å bevare byens grønne lunger samt være med å skape gode løsninger for bydelens beboere. Han er en prinsippiell liberaler som ser verdien av å kunne gi folk et godt kulturtilbud i bydelen.

Trafikksituasjonen er alltid utfordrende for en sentrumsbydel, Strandvik har vært på banen og foreslått at oppretter et kommunalt parkeringsselskap som skal ha som hovedansvar å koordinere parkeringssituasjonen i byen og bydelen. Samtidig vil han utvide ordningen med beboerparkering og bygge ut underjordisk parkering slik at man frigjør gateplan til å kunne bygge ordentlige sykkelveier og gjøre plass for kollektivtransport.

Strandvik er en typisk løsningsorientert politiker som heller sier “ja takk, begge deler” enn “enten eller”. Han mener at når folk setter seg ned og snakker sammen så finner man alltid gode løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**