Mer makt til læreren!

Læreren er selve grunnmuren i skolesystemet og må bli myndiggjort i større grad, sier Nittedal Venstres John-Ludvig Valen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Varingens dekning av saken om hvilken strategi vi skal velge for kompetanseutvikling i grunnskolen i Nittedal, har artikkelen en overskrift som ikke dekker Venstre sitt syn i saken. Varingen skriver:
"Nittedalsskolen altfor lærerstyrt". Saken om kompetanseutvikling i grunnskolen handler om i hvilken grad vi lokalt velger å sette lærere og ledere i grunnskolen i stand til å gjennomføre Kunnskapsløftet. Den handler også om reell lokalpolitisk styring av grunnskolen.

John-Ludvig ved Li skole

Foto: Nittedal Venstre

Venstre mener, i motsetning til overskriften i Varingen, at lærerne har hatt for lite å si når det gjelder utarbeidelse av strategien. Vi mener lærerne vet hvilke behov de har selv. Læreren er selve grunnmuren i skolesystemet og må bli myndiggjort i større grad. Sånn som jeg leser den lille rapporteringen politikerne har fått forelagt, har lærerne bare i noen grad vært med på å utforme innholdet i strategien.

Dette kan føre oss inn i en situasjon som ligner på innføringen av forrige læreplan. Da bestemte man i Oslo hvilke behov man hadde lokalt i Nittedal og resultatet ble at læreplanen aldri ble innført; i praksis.
Vi er ellers opptatt av å bruke den lokale myndigheten vi har når det gjelder politisk styring av grunnskolen. Det gjør vi ikke i dag! Venstre vil at vi som lokalpolitikere skal gripe rattet når det gjelder lokal utforming av lokal skolepolitikk. Venstre vil ha læreren mer myndiggjort!

John-Ludvig Valen
Nittedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**