Presentasjon av Mari Ann Bjørkli

3.vara til Meløy Venstre.
1.vara til Nordland Venstre og
regionleder for Salten. 2.vara til kommunestyret og 1.vara til kontrollutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Mari Ann

Foto: Ø.Birkelund

Mari Ann er 61-modell, bor på Halsa, har samboer og ett barn. Er født på Andøya, oppvokst på Svalbard. Har jobbet på messa på Svalbard i 5 år, på Kobbelv og Svartisenanleggene i 10 år og som lærer i 17 år. Hun har bedriftsøkonomiutdannelse.

Hun har tidligere sittet i kommnuestyret i 12 år, formannskapet i 6 år og plantvalget og administrasjonsutvalget.

Uten frivilligheten stopper samfunnet og alle de frivillige kulturarbeidere vi har her i Meløy, bør kunne tilbys åremåls delstillinger, slik at de kan fortsette med å bidra til å gjøre Meløysamfunnet til et godt sted å bo. Dette har stor betydning for barn og unges oppvekstvilkår.

At elever som trenger mer hjelp enn vanlig må få det tidligst mulig, er en hjertesak. Foreldrene skal ikke være nødt til å kjempe for sine barns rettigheter.

Meløy kommunes helse- og sosialtjeneste skal organiseres slik at alle borgere har tilgang til sine tjenester innen rimelig tid og i riktig omfang. Aktivitetstilbudet for eldre og vanskeligstilte må forbedres.

Kontakt henne her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**