Vi må handle grønnere

FNs klimapanel offentligjorde nylig sin fjerde rapport om jordas klimatilstand. Over 3000 forskere fra hele verden har i felleskap kommet frem til at det er noe galt med været, og det er menneskene som står bak. Derfor må vi gjøre noe, også lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Det blir varmere og varmere, og får klimaet fortsette å endre seg slik, så blir det dramatisk — både for naturen og for menneskene. En verden i en slik tilstand kan vi ikke overlevere til våre barn. Det er på tide å brette opp ermene og ordne opp.

Heldigvis har vi tiltak som gjør det mulig å stoppe klimaendringene. En offentlig utredning, gjennomført av det norske Lavutslippsutvalget, sier til og med at det ikke trenger å koste noe særlig, så lenge vi kommer i gang med en gang, og deler jobben på mange hender. Det betyr at også kommunene må bli med. Nesten en femdel av de norske utslippsreduksjonene kan gjøres ved hjelp av lokale tiltak, med virkemidler som kommunen allerede har. Det betyr at også Haugesund kan være med å redde klimaet.

Venstre vil kreve i bystyret at Haugesund handler grønnere. Kommunen er en storinnkjøper av biler, drivstoff, mat og en mengde andre ting, og derfor kan kommunen være med på å gjøre Norge mer klimavennlig gjennom å velge de grønne alternativene, overalt hvor det er mulig. Vi tror mange ønsker flere grønne alternativ i butikkhyllene og på bensinstasjonene. Hvis kommunen som storkunde går foran og krever grønne alternativ, så betyr det også flere grønne alternativ for alle innbyggerne i kommunen.

Venstre stiller særlig krav til at kommunen blir flinkere til å kjøpe miljøvennlige biler og drivstoff. Biltrafikk er den største kilden til norske klimagassutslipp etter oljeindustrien, men likevel har vi ikke et skikkelig tilbud av klimavennlige drivstoffalternativ som biodiesel og bioetanol. Venstre krever at kommunen velger et klimavennlig drivstoffalternativ for alle sine kjøretøy. Kommunen må kreve at alle drivstofforhandlere den bruker også har et slikt alternativ på sine pumper. Med kommunen som kunde kan forhandlerne føle seg trygge på at det å investere i nye pumper vil lønne seg. Da blir også miljøalternativene tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunen, og alle vil kunne velge å kjøre klimavennlig.

Norge er et av de verste landene i verden til å slippe ut gasser som ødelegger klimaet, og hver nordmann står for femten ganger større utslipp enn hver eritreer. Det gir oss også et ansvar for å gjøre vårt for å reparere det. Men gjør vi innsatsen sammen, så blir det også lettere å nå målet. Venstre tror fremtiden kan bli en ren fornøyelse. Men det krever at vi handler nå. Og at vi handler grønt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**