Vi må ta lokalt klimaansvar

Harstad Venstre fremmer interpellasjon om lokalt klimaansvar og forslag om klimaplan for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Når FNs klimapanel nå har offentliggjort hovedkonklusjonene fra sin fjerde rapport, er det ikke lenger mulig å ignorere den utfordringen menneskeskapte klimaendringer utgjør. Ulike studier viser at den rike delen av verden må redusere sine klimagassutslipp med 60-80% i løpet av de neste femti årene for å stoppe den globale oppvarmingen. Både den britiske Stern-rapporten og det norske Lavutslippsutvalget har konkludert med at det er mulig å nå et slikt mål uten alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis vi har viljen til å handle nå.

Venstre har i Stortinget tatt initiativ for et bredt politisk klimaforlik. Vi trenger samarbeid på tvers av partilinjer for å ta tilbake den internasjonale lederrollen som en klimanasjon. Vi trenger også et samarbeid som strekker seg fra Stortinget til lokalpolitikerne, og fra politikerne til borgerne. Venstre ønsker å ta hele Norges befolkning med i et kreativt og målrettet samarbeid for å finne de beste og mest effektive måtene å redusere våre klimautslipp på. Gjennom politisk vilje, næringslivets kreativitet og et stort folkelig engasjement er det mulig å nå de målene som ellers kan fortone seg som umulige.

Beregninger gjort av Cicero og Civitas viser at så mye som 15 % av norske klimagassutslipp kan kuttes gjennom lokale tiltak, i den enkelte kommune og fylkeskommune. Som lokalpolitikere må vi sette oss tydelige mål for hvordan vårt eget lokalsamfunn skal være med på å vinne klimakampen. Harstad kommune kan selv ta klimaansvar, uavhengig av nasjonale mål og tiltak.

Venstre mener derfor at Harstad kommune nå må ta klimaansvar. Gjennom å lage en forpliktende klimaplan kan vi finne de virkemiddelene vi som lokalpolitikere har tilgjengelig for å redusere våre klimautslipp, og samtidig utvikle en møteplass for kommune/fylkeskommune, innbyggere og næringsliv, hvor fremtidenes klimautfordringer kan møtes med en bred front.

Med bakgrunn i dette ønsker Venstre å spørre ordføreren om hvilke tiltak som så langt er planlagt eller iverksatt for å redusere klimagassutslippene fra Harstad kommune.

Vi ønsker i tillegg å fremme følgende forslag:

Administrasjonen bes utarbeide et forslag til en klimaplan for Harsad kommune. Planen skal innholde både planmessige og økonomiske virkemiddel, og virkemiddel basert på frivillig samarbeid, dialog og holdningsskapende arbeid.

Jan Fjellstad
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**