Ringerike Venstre med på underskriftskampanje i Drammen

Ringerike Venstre og andre lokallag i Buskerud var med og samlet inn underskrifter for å få tatt opp sak i bystyret i Drammen om å få stoppet salget av kommunal eiendom på Holmen. Totalt ble det innsamlet 120 underskrifter i tillegg til de 100 som Drammen selv har samlet inn fra tidligere.

Trenger 300 underskrifter
Målet er å få samlet inn 300 underskrifter. Det trengs 300 underskrifter for å få ordføreren til å vurdere å ta opp en sak i bystyret.

Drammen har samlet inn 100 fra før av, og det mangler nå bare 80 underskrifter om å nå målet på 300.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**