Venstre advarer mot Lyse som monopolist på CO2-utslipp

Lyse Gass AS har bedt Stavanger kommune om å innføre tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegget innenfor området Urban Sjøfront. Rogaland Venstre mener at borgerne fritt skal kunne velge leverandør av alle typer tjenester og varer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Uttalelse fra styret i Rogaland Venstre:

Venstre advarer mot Lyse som monopolist på CO2-utslipp.

Rogaland Venstre mener at borgerne fritt skal kunne velge leverandør av alle typer tjenester og varer.

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Lyse Gass AS har bedt Stavanger kommune om å innføre tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget innenfor området Urban Sjøfront. Dette vil innbære at innbyggerne i dette området blir knyttet opp til en løsning som bare har en tilbyder. I dette tilfellet vil det være en løsning med gass, som ikke engang er den mest miljøvennlige tilgjengelige kilden til oppvarming. Det er uakseptabelt.

Opprinnelig var planen for Urban Sjøfront basert på varmepumpe i sjø som hovedenergikilde for et fjernvarmeanlegg. At fjernvarmeanlegget nå baseres på naturgass, innebærer en betydelig endring.

Venstre mener at Lyse burde satse sterkere på lavverdige energibærere til oppvarming av nye boliger. Å fortrenge disse energibærerne til fordel for gass er ikke riktig i et klimaperspektiv. Gass er positivt når den erstatter mer forurensende energikilder. Det gjør den ikke i dette tilfellet. Det er viktig at de mest miljøvennlige energibærerne er tilgjengelige for folk. Lyse må bidra til dette.

Rogaland Venstres styre ber om at de andre partiene nå tar egne landsmøtevedtatte klimaambisjoner på alvor, og bruker de mest klimagassnøytrale energikildene når nye boliger bygges. Dermed må Høyre og Ap i Stavanger stanse planene om tilknytningsplikt til et fjernvarmeanlegg som bruker gass som oppvarmingskilde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**