Miljøseier til Venstre

Stavanger bystyre behandlet i kveld status for arbeidet med miljøsaker i kommunen. Saken var både en evaluering av pågående arbeid samt en behandling av framtidige utfordringer. I den sammenhengen fremmet Per A. Thorbjørnsen et forslag i 5 punkter som fikk flertall i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I tråd med prinsippene i Venstre klimakampanje fremmet Per A. Thorbjørnsen (V) følgende forslag i bystyresaken
33/07 MILJØSAKER – PLANSTATUS, PÅGÅENDE ARBEIDER OG UTFORDRINGER FREMOVER:

1. Arbeidet må bl.a. baseres på de tre FN rapportene om klimaendringer/utfordring.
2. Bybaneprosjektet må forseres og igangsettes så raskt som mulig.
3. Det vurderes innført en egen plastinnsamlingsordning.
4. Det vurderes innført en egen innsamling av organisk avfall/brunt spann for bedriftene i sentrum.
5. Det må legges spesielt til rette for en egen "forslagsbank" slik at enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter m.fl. kan delta aktivt i prosessen.

Alle forslagene ble vedtatt (mot Frps stemmer).

Stavanger bystyre har med dette fastslått at miljøarbeidet i kommunen skal ta baseres på rapportene fra FNs klimapanel. Arbeidet for å etablere en bybane vil inngå som en viktig del av miljøarbeidet i Stavanger. I tillegg vil forslaget åpne vei for en bedre avfallshåndtering ved egen plastsortering og innlevering av organisk avfall også fra bedriftene i sentrum.

Gjennom en egen forslagsbank vil Stavangers innbyggere kunne delta aktivt i arbeidet med å utvikle Stavanger til en offensiv miljøkommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**