Regjeringen og by-/kombibanen

Det har i ti år vært meningen at den framtidige by-/kombibanen stedvis skulle dele skinnegangen med dobbeltsporet Sandnes — Stavanger. Nå bygges dobbeltsporet og det viser seg at Jernbaneverket i ikke legger teknisk til rette for en slik løsning. Det er en dårlig nyhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder Venstre

Bybane

Men den viser i det minste at stortingspolitikerne Hallgeir Langeland (SV) og Eirin Sund (Ap) tar helt feil når de i forrige uke hevdet at det er den framtidige bybanen/kombibanen hviler i lokalpolitikernes hender. I søndagens Rogalands Avis skylder samferdselsministeren på Rogalands fylkeskommune for manglende framdrift. Realiseringen av bybanen er i høyeste grad et regjeringsanliggende. Det er samferdselsdepartementet som instruerer Jernbaneverket. Dermed er det i samferdselsdepartementet ansvaret for framdrift for bybanen hviler! Å hevde noe annet er et forsøk på politisk ansvarsfraskrivelse. I Bergen kom bybanearbeidet for fullt når regjeringen Bondevik ga politisk klarsignal.

De siste to årene har trafikken på Nord-Jæren eksplodert. Trafikkinfarktet er en realitet. Biltrafikken vil øke ytterligere de neste to årene. Vi vil oppleve et trafikkollaps. Vi trenger radikale trafikkløsninger nå. Venstre vil sikre at kombibanens første trinn til Forus og Sola lufthavn bygges hurtig og står ferdig kort tid etter åpning av dobbeltsporet.

FNs siste rapporter om klimautfordringene taler sitt tydelige språk. Klimagassene må reduseres og transportsektoren må ta sin del. I vår region vil det største og mest effektive tiltaket for å få ned utslippene nettopp være å redusere antall arbeidsreiser med bil. Argumentasjonen for bybanen er radikalt forsterket! Suksesskriteriene for en rask bygging av bybanen/kombibanen heter viljeserklæring fra regjeringen og en utradisjonell planleggingsvilje. Uten slike signaler fra Regjeringen før sommeren 2007 er jeg redd det fortsatt kan gå vinter og vår før vi ser tegn til den første kombibanen! Bybanen/kombibanen må forseres og planleggingen må løsrives alle ordinære og tradisjonelle byråkratiske og politiske prosesser. Meldingen må ledsages med en egen økonomisk tiltakspakke løsrevet fra Nasjonale Transportplanperioder og tradisjonell finansiering. Klima- og trafikkutfordringene er så enorme at løsningene ikke kan utsettes. Venstre krever en egen stortingsmelding om storbyenes trafikk- og klimautfordringer nå!

Det tok nesten 20 år å realisere byggingen av et ekstra jernbanespor mellom Sandnes og Stavanger. Det har allerede gått nærmere 15 år siden den første bybaneutredningen på Nord-Jæren så dagens lys.

Jernbaneverket har sendt oss et brev som bare er trist. Det er tragisk når Jernbaneverket nekter å foreta installasjonene som kunne klargjort dobbeltsporet for bybane. Ikke nok med det. Jernbaneverket kaller Bybaneprosjektet i Stavangerregionen «umodent», men Jernbaneverket må da ha fått med seg at det har vært hensikten hele tiden å koble bybanen/kombibanen på dobbeltsporet. Til Stavanger Aftenblad sier samferdselssjef Gunnar Eiterjord at han håper brevet er et «arbeidsuhell» og «at jernbaneverket vurderer sitt svar». Det tror jeg ikke han skal ha forhåpninger om. Brevet er helt klar i sin tale. Det hadde vært mer fristende og spurt om hva som har gått galt i kommunikasjonen mot Jernbaneverket. Et eller annet sted har det vært en urovekkende mangel på samkjøring. Det er jo på grensen til meningsløst at denne avklaringen om teknisk tilrettelegging kommer nå og ikke har vært klargjort tidlig i planleggingsfasen. Men det er nesten uinteressant å lete eter ansvar og skyld. Det handler mer å lære av det. Saken vitner om et skrikende behov for hvem som har lokalt ansvar.

Det må avklares at det ikke medfører store ekstraordinære kostnader på det nybygde dobbeltsporet når byggingen av bybanen/kombibanen starter opp. Det er helt avgjørende at dobbeltsporet og kombibanesporet kan stedvis følge samme spor. Det viktigste er at det er samme trasévalg mellom nye Jåtten og nye Gausel stasjon. Venstre har også tatt opp saken om den nye Jåtten jernbanestasjon. Den er ferdig bygget innen utgangen av året, men skal først åpnes for trafikk når hele strekningen er ferdig i 2009/2010. Med tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser for ikke snakke om en ny stor videregående skole, må det legges til rette for at stasjonen kan være operativt fra senhøsten 2007.

Venstre vil forfølge saken i Stortinget. Det er der den nå hører hjemme. Det er storting og regjering sitt ansvar å bygge infrastruktur i dette landet. Nå ser det ut som om det meste har stoppet opp i småkrangel om hvem som har ansvar, det har blitt en destruktiv sirkel. Venstre krever:

1. at Regjeringen snarest bekrefter at det skal bygges bybane/ kombibane på Nord-Jæren

2. at det legges teknisk til rette på dobbeltsporet at en framtidig bybane kan følge samme trasé.

3. at det kommer statlige planleggingsmidler i revidert/ ordinært statsbudsjett

4. at nye Jåtten jernbanestasjon kan åpnes for trafikk når stasjonen står ferdig i november/ desember 2007

Venstre krever handling. Venstre krever at regjeringen viser vilje til bygging av banen. Samferdselsministeren må om nødvendig instruere Jernbaneverket til å gi regionen vår den løsningen vi er helt avhengige av. Hvis ikke, vil det være et klart uttrykk for at den Ap-dominerte regjeringen og dens støttespillere i Stortinget svikter Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**