Runolv Stegane

Her er en presentasjon av Runolv Stegane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Runolv Stegane har siden 1987 vært kommunestyremedlem for Venstre i Sigdal. Etter at Venstre hadde vært ute av kommuenstyret i over 20 år, kom partiet sterkt tilbake og fikk over 10 prosent av stemmene og to representanter i kommunestyrevalget i 1987.
Runolv Stegane har vært Venstres fremste representant i årene etterpå og er nå klar til å ta fatt på sin 7. periode i kommunestyret. Han har tidligere sittet fire perioder i formannskapet (91-99 og 03-11) og har vært leder for både hovedutvalget for oppvekst (95-99) og for kontrollutvalget (99-03). Han har vært varaordfører siden 2003.

Ved valget i 2007 fikk Venstre 23,9 % av stemmene ved kommunevalget og 5 representanter i kommunestyret.
Stegane er Venstres ordførerkandidat ved høstens valg.

Toppkandidat også på valglista til fylkestinget
Stegane er også gruppeleder for Venstre i Buskerud fylkesting. Høsten 2007 ble han valgt til varaordfører i Buskerud. Ved fylkestingsvalget til høsten er han igjen Venstres 1. kandidat i Buskerud. Venstre fikk 25 prosent av stemmene i Sigdal ved fylkestingsvalget i 2007.

Yrkesbakgrunn
Runolv Stegane er opprinnelig fra Eikefjord i Flora kommune i Sogn og Fjordane. Han kom til Sigdal som lærervikar i 1972. Etter noen år med vekslevis utdanning/lærervikar, starta han i 1977 egen sportsforretning i Prestfoss. Forretningen ble lagt ned i 1993. Stegane ble samme høst ansatt som reisende organisasjonssekretær i Venstre sentralt, og han har siden januar 1994 vært ansatt i Venstres Hovedorganisasjon i Oslo. Han har nå, p.g.a. vervet som fylkesvaraordfører permisjon fra sin jobb som organisasjonssjef i Venstre.

Eget firma
Stegane driver også eget firma, Stegane Sport, der han selger reiser til store sportsbegivenheter i utlandet.

Sterkt engasjert i frivillig arbeid
Stegane har hatt og har en rekke verv innen idretten. Han er f.t. leder både i Sigdal Friidrettsklubb (har vært leder i to perioder, totalt 23 år) og Buskerud Friidrettskrets (leder siden 2001) og møter i landsstyret i Norges Friidrettsforbund. Han var også medlem i Hovedkomiteen under NM i skiskyting på Simostranda i 2010 og ved NM i terrengløp på Furumo, Modum nå i vår.

Ny bane, Ungdomsmesterskap og jr. NM til Sigdal
Stegane var en sterk pådriver for å få bygd en topp, moderne friidrettsarena i Prestfoss. Banen stod ferdig høsten 2007. I 2008 var han leder for et svært vellykka UM (NM for ungdom) Arrangementet som hadde over 700 deltakere, satte Sigdal på kartet på en svært positiv måte.
Det er nå klart at Sigdal skal arrangere jr. NM i fiidrett sommeren 2012, 27.-29. juli. Stegane vil ha ledelsen og hovedansvaret også for dette arrangementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**