Bodø Venstre satser interaktivt

Fra styret i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I valgkampen som står foran oss, og videre inn i neste valgperiode ønsker Bodø Venstre å senke terskelen for velgere å komme i kontakt med partiet. I første omgang er det førstekandidaten, Terje Cruickshank, som også er web ansvarlig i Bodø Venstre som vil administrere de forskjellige interaktive kanalene som Bodø Venstre vil benytte. Det viktigste vil være hjemmesiden vår på den offisielle Venstre Veven: www.venstre.no/nordland/bodo. Denne oppdateres jevnlig med aktuell informasjon om politisk aktivitet og inneholder presentasjon og kontakt informasjon til Bodø Venstre sine bystyrerepresentanter og styre.

Datamus, hånd

For debatter og kommentarer om vår politikk er det opprettet Bodø Venstre gruppe på Facebook.com og Bodø Venstre gruppe på Nettby.no, for MSN benytter vi [email protected]. Via nevnte kanaler kan det stilles spørsmål og debatteres etter hjertens lyst. Debattene og tilgangen er åpen for alle. Mulighetene for direkte meldinger og spørsmål er til stede og vil bli besvart, men det er de åpne debattene som blir prioritert av Venstre.

Målsettingen er å gi stemmeberettige en arena utenom de tradisjonelle. Bodø Venstre vil i valgkampen både ha torgstand og delta på debattforumer. Men vi vil i tillegg satse på webbaserte kanaler hvor en kan få en reel og aktiv politiskdebatt om Bodø Venstres visjoner for Bodø kommune kommende periode.

Bodø 14.mai 2007

Styret i Bodø Venstre

For mer informasjon kontakt Terje Cruickshank, 91391570

P.S – se de oppdatterte presentasjonene av våre politikkere:
Bjørg Helene Jenssen
Turid Høyersten Holm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**