Gjennomslag for interkommunalt avfallstilsyn

Grong Venstre fikk gjennomslag for opprettelsen av et interkommunalt avfallstilsyn i kommunestyret 10. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Rakke

Foto: H. Bast

-Miljøverndepartementet har oppfordret kommunene til å samordne kommunens tilsynsoppgaver med avfall. Dette er begrunnet både i økonomiske og adminstrative fordeler, sier Bo Pettersen i Grong Venstre.

I en interpellasjon i kommunestyret 10. mai fikk han enstemmig gjennomslag for at Grong kommune skal slutte seg til dette tilsynet. Kommunene i Namdalen har gjennom Venstres vedtatte forslag en god mulighet til å få et effektivt organ som kan utføre disse oppgavene på en god måte.

Les hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**