Gry Sørensen

Gry Sørensen var bystyrerepresentant for Stavanger Venstre. Hun satt som medlem av kommunalstyret for levekår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gry Sørensen

Foto: Tore Nilsen

Gry Sørensen er 40 år og småbarnsmor. Gry Sørensen er høgskolekandidat i personal og administrasjon og har vært gründer, og leder for flere små og mellomstore bedrifter. Hun jobber nå som konsulent, og prøver å studere litt psykologi på fritiden..

Gry Sørensen stilte opp for første gang til valget høsten 2007 som forhåndskummulert på Venstres liste, men hadde allerede før det bemerket seg som en sterk og klar skribent i Stavangers aviser. Gry Sørensen har et ærlig sosialpolitisk engasjement, og brenner for at alle som har ‘falt utenfor’ skal få en ny mulighet. Rusomsorg, psykiatri og fattigdomsbekjempelse er de viktigste sakene. Hun har også et sterkt engasjement mot alle former for diskriminering.

– Jeg ønsker meg en by som inkluderer alle, og hvor verdighet og likeverd står i fokus, sier Gry Sørensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**