Interpellasjon: Tunnel Eidbukt-Spildra

Interpellasjon til ordføreren den 29.05.2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon til ordføreren den 29.05.2006.

I nåværende kommuneplan er tunnelutløsning på riksvei 17 mellom Spildra og Eidbukt vedtatt som 1. prioritert når det gjelder riksveianlegg. Videre står det at det i første omgang skal jobbes for å få prosjektet inn i nasjonale og regionale prioriteringslister og at dette vil kreve et stort engasjement fra det politiske miljøet i Meløy.

Tunnelen er regnet for å være en av de samfunnsøkonomiske mest lønnsomme prosjektene som er utredet og kan betraktes som et Kinderegg: Vi får oppfylt tre ønsker på en gang. Nemlig flere tomter, sikrere vei for myke trafikanter og masser til utfylling på Ørnes.

Venstre har hatt denne tunnelen i programmet sitt i en årrekke og ønsker at den blir realisert så fort som mulig.

I den forbindelse vil jeg gjerne stille noen spørsmål til ordføreren:

1. Har ordføreren jobbet mot de regionale myndigheter for å få denne tunnelen inn på prioriteringslistene.
2. Er det noe kommunestyret kan gjøre for å få fortgang i dette? Kan vi f.eks gjøre et vedtak om at vi ønsker at fylkespolitikerne skal jobbe med dette prosjektet?

Mari Ann Bjørkli, Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**