Leserinnlegg av Harald Wolden: Det offentlige velferdstilbudet i Norge i fare!

Det offentlige velferdstilbudet i Norge i fare!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det offentlige velferdstilbudet i Norge i fare!

Eldre

Foto: Microsoft

Statlige overføringsordninger styres i dag hovedsakelig etter markedsøkonomiske prinsipper. En omlegging til en modell som baserer seg på en mer samfunnsøkonomisk tenkemåte synes nødvendig.

Stykkprisopplegget som bl.a sykehusene nå drives etter medfører at pasientene skrives ut alfor tidlig. Når i tillegg opptreningsinstitusjonene legges ned pga for lave statlige tilskudd må det
oppstå problemer.

Opptreningssenter/rekonvalsenthjem må vel være noe av det mest lønnsomme i samfunnsøkonomisk målestokk. Deres oppgave er å bringe folk tilbake til arbeid og samfunn etter sykdom eller skade. Statlige tilskudd må være store nok til at disse kan drives forsvarlig.

Dagens system medfører et utilbørlig press både på pårørende og på allerede overfylte sykehjem. Dette kan vel umulig være et velferdsamfunn verdig?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**