Ungdomsmesterskapet i friidrett til Sigdal i 2008

Sigdal Friidrettsklubb, der Venstres Runolv Stegane er leder, har i skarp konkurranse blitt tildelt UM i friidrett (NM for ungdom 15-19 år) 29.-31. august 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ungdomsmesterskap Sigdal

Venstre har siden 1999 hatt en stort engasjement for å få oppgradert den gamle friidrettsbanen i Prestfoss til en topp, moderne mesterskapsarena. Historien om den nye banen er en historie om at det lønner seg å arbeide langsiktig, ha tålmodighet og å være grundig.
Det gikk 7 år fra saken om ny friidrettsbane blei reist, ved budsjettbehandling i 1999, til kommunestyrets endelige utbyggingsvedtak 21.09. 2006! Hele saksgangen finner du på nettsiden til UM Sigdal 2008.
Venstre hevda gang på gang i debatten at en ny bane ville gi positive ringvirkninger for Sigdal og hele Midtfylket, og vi var så frie at vi hevdet at store arrangementer kunne bli lagt til Sigdal. Det var det få som trodde på.

For et par måneder siden ble det klart at Norges Friidrettsforbund tildelte Sigdal Friidrettsklubb det største av NM-arrangementene, Ungdomsmesterskapet i 2008.
Dette er en stor utfordring for klubben, for Sigdal kommune og for overnattingsbedriftene i Midtfylket, og det vil også bli behov for overnatting på Lampeland, Kongsberg, Drammen og Hønefoss. Det ventes 700 deltakere og 1500 tilreisende over tre-fire dager i slutten av august neste år.
Les mer om arrangementet her: UM 2008 Sigdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**