Valgprogram for Grorud Venstre

Grorud Venstre setter framtida i fokus. Klimapolitikken står øverst på dagsorden i valgprogrammet som ble vedtatt 15. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vesletjern

Vesletjern
Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

Grorud venstre vil: Skape framtid i Grorud!

Last ned programmet som PDF her

– Ta lokalt klimaansvar: Bydelen skal være en bevisst forbruker med blant annet energieffektiv oppvarming, vurdere resirkulering og kvalitet i alle innkjøp og bruke mer miljøvennlig drivstoff i bilene.
Vi vil ruste opp turområdene, som blant annet Alnaelva. Vi er i mot bygging på grøntområder.

– Sørge for enda bedre barnehager: Flere friluftsbarnehager, barnehager med miljøprofil og satsing på kompetanse som styrker integrering.

– Bidra til en offensiv satsning på barnevernet: Vi vil blant annet gi flere reelle muligheter til å bli fosterfamilie og skape samarbeid med frivillige organisasjoner.

– Sørge for en inkluderingspolitikk vi mener alvor med: Norskundervisning flere steder, barnepass for hjemmeværende som vil lære norsk, opplæringsplasser i arbeidsliver med norskundervisning og aktiv støtte til multikulturelle møteplasser.

– Skape lavterskeltilbud som bryr seg uten å mase: Dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser, rusavhengige og andre med generell lav livskvalitet som har behov for et sted å komme.

– Bidra til at Grorud bydel kan være en bydel det er godt å bli gammel i: Styrke hjemmetjenesten med fagstillinger innenfor hjemmesykepleien og sørge for at det finnes gode plasser på sykehjem for de som vil ha det. Gjøre det lettere for å eldre å delta som frivillig arbeidere.

– Bidra til ny kreativitet og større mangfold: Gründertjeneste i bydelen, bred satsing på mange typer møteplasser for ungdom, kulturarbeidere, frivillige og folk flest.

– Stanse driften av pukk- og asfaltsverksdriften i Huken. Befolkningen må være aktivt med på å avgjøre hva Huken skal brukes til etter stengningen.

Her finner du hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**