Venstre krever landstrøm

Dagens drift av Breviksterminalen medfører fortsatt uakseptabel støy og forurensning. Porsgrunn Venstre har programfestet kravet om at det anlegges landstrøm for båtene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Les innlegget til Gerhard Tornholm i VARDEN HER


Eller her:

Dagens drift av Breviksterminalen medfører fortsatt uakseptabel støy og forurensning. Porsgrunn Venstre har programfestet kravet om at det anlegges landstrøm for båtene. I dag er det dieseldrevne hjelpemotorer som sørger for strømforsyningen ombord. De forårsaker støy og store CO2-utslipp. Også utslipp av NOX og svevestøv er et alvorlig miljøproblem, til stor plage for mennesker med astma og allergiproblemer.
Nå må helsemyndigheter og politikere i Porsgrunn ta fatt i problemet med grep som nytter. Løsningen eksisterer, men vi henger etter i utviklingen. Vi kan lære av Gøteborg Havn. De har tatt i bruk moderne teknologi og bygget et omfattende landstrømanlegg. Anlegget bidrar ikke bare til å redusere støy og forurensning. Det sikrer også en effektiv bruk av strøm ombord i skipene mens de ligger ved kai. Energikostnadene blir lavere fordi olje er dyrere enn strøm. Porsgrunn Venstre peker i sitt kommunevalgprogram også på et annet grep som kan løse støy- og forurensningsproblemene ved Breviksterminalen. Det kan uttrykkes i følgende appell: Flytt havnetrafikken til Herøya, til beste for helse og miljø!

Gerhard Tornholm, Porsgrunn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**