Gode resultater for Venstre TV og radioLiberal

— Rogaland Venstres satsing på nett TV og nettradio er en suksess! Det sier Tore Nilsen, organsatorisk nestleder i Rogaland Venstre. — Etter to måneder er seertallene for vårt nett TV over all forventning, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ugler i mosen

Foto: Tore Nilsen

Rogaland Venstres nett TV er en integrert del av fylkeslagets nettsider. I tillegg til at filmene er tilgjengelige på fylkeslagets og lokallagenes nettsider, er de også tilgjengelige via YouTube. I løpet av de to månedene denne tjenesten har vært tilgjengelig har filmene blitt sett over 1150 ganger. Det er Tore Nilsen svært fornøyd med.

— Tatt i betraktning at dette ikke er en underholdningskanal, men dreier seg om lokale og regionale politiske saker, er dette svært gode tall, legger Tore Nilsen til. — Vi forsøker å være aktuelle og ta opp de viktigste sakene, sett med Venstres øyne. Samtidig ønsker vi å presentere dem på en profesjonell måte.

Til nå er det lagt ut over 30 innslag. Det tilsvarer et innslag annenhver dag. Innholdet varierer fra lokale saker fra enkelte kommuner til regionale saker eller nasjonale saker der politikere fra Rogaland Venstre har en viktig rolle.

Den teknologiske utviklingen er også en demokratisk utvikling. Ved at lyd og video enkelt kan produseres på en vanlig datamaskin, og distribueres over f.eks. internett, kan stadig større grupper ta i bruk slike virkemidler for å presentere sine meninger og sitt syn på ulike saker. Det fremmer en demokratisk utvikling der ulike synspunkter faktisk kan nå fram til dem det gjelder.

Rogaland Venstres nett TV finner du på våre nettsider her > eller ved å gå til YouTube her >>

radioLiberal

Foto: Tore Nilsen

Nettradioen radioLiberal har også gitt gode resultater for Rogaland Venstre. Under Venstres landsmøte i Bergen i april kunne den som ønsket det lytte til deler av debatten via radioLiberal. Alle innlegg fra Rogaland Venstres delegater ble gjort tilgjengelig på intenett omlag 15 minutter etter at de var avholdt. I tillegg ble det også lagt ut utdrag fra Lars Sponheim tale, Unge Venstre leder Lars Henrik Michelsens innlegg samt utdrag fra debattene om verneplikt og EU i forbindelse med behandlingen av prinsipprogrammet.

radioLiberal er tilgjengelig fra egen nettside som du finner her >> eller via iTunes Store ved å følge denne lenken her >>

Innslagene fra Venstres landsmøte finner du her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**