En skole for kunnskap og like muligheter

Skolebygningene i kommunen begynner nå å ligne på noe, vi mangler bare byggetrinn II på Holt skole. Det er på høy tid vi konsentrerer oss om hva som skjer inne i bygningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skolegård

Elevene i grunnskolen er framtida for hele samfunnet. Skolen skal gi ungdommene god grunnopplæring og sikre kunnskapssamfunnet. Venstre ser behovet for tilstrekkelig med ressurser inn i skolene for å gi elevene det beste tilbudet. Lærerne er den viktigste ressursen skolen har. Det er ønskelig med en bemanning ut over minstekravet, og det er viktig med gode muligheter for lærerne til å vedlikeholde og øke kompetansen de har. Venstre vil innføre et kompetanseår for lærerne, slik at de får muligheter for etterutdanning.

Venstre ønsker et fast opplegg ved hver skole for daglig fysisk aktivitet. Skoledagen består ellers av mye stillesitting. Fysisk aktivitet vil hjelpe til å øke konsentrasjonen, gi helsegevinst, og ellers være et positivt innslag i skoledagen i seg selv. Vi har en skole i kommunen, Holt skole, som er mønsterskole for fysisk aktivitet. De har fått det til, og kan være modell for de andre skolene, både på barne- og ungdomstrinnet.

En langsiktig strategi bør være å satse på skole- og ungdomsbedrifter ved barne og ungdomsskolen og i de videregående skolene. Det viser seg at blant elever som har hatt fag/aktivitet skolebedrift, er det mange ganger flere som senere satser på etablering av egen virksomhet. En satsing på skolebedrift tidobler antallet kommende etablerere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**