Til innhold

Sammen tar vi Tvedestrand fremover

Tvedestrand Venstre

Venstre er Norges sosialliberale parti, våre hjertesaker er oppvekstvilkår og miljø. Tvedestrand skal være den beste kommunen å vokse opp i. Vi vil prioritere barn og unge fordi de er framtida. Vår viktigeste oppgave er å sørge for en god og trygg oppvekst for alle barn. Da må vi utjevne de sosiale forskjellene, så tidlig innsats og fokus på gode miljø – og klimatiltak er det viktigste for en bedre framtid for alle i Tvedestrand. Vi vil være nytenkende og inkluderende, og jobbe for å tiltrekke oss arbeidsplasser, en aktiv næringspolitikk med tett dialog mellom kommune og næringsliv, men for å kunne få være med å jobbe for dette trenger vi din støtte!

Bli medlem

Våre hjertesaker

 • Skole

  Alle barn og unge i Tvedestrand skal ha rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Til dette trenger vi gode fagpersoner og et sterkt samarbeid mellom ulike aktører i kommunen. Venstre ønsker å jobbe for en skole hvor alle elever kan oppnå sitt høyeste potensial.

 • Miljø

  Venstre er partiet for miljøet. Kommunen må ta en aktiv rolle for å møte vår tids største utfordringer. Vi har et ansvar for å ta vare på miljøet, vi må sørge for at våre barn og barnebarn får en trygg og god framtid. Venstre tar verdens utfordringer med klima, miljø og tap av biologisk mangfold på alvor. Skal Norge nå sine klimamål må alle bidra. Vi vil bidra til at kommunen lager en ambisiøs klima- og miljøplan.

 • Oppvekst

  Venstre vil prioritere oppvekst, med økt fokus på å utjevne de sosiale forskjellene blant barn og unge, og gi alle like muligheter uansett bakgrunn. Vi har fått gratis barnehage for barn med foreldre med lav inntekt, og vil nå jobbe for at dette og skal gjelde SFO. Venstre ønsker at alle barn skal få delta på minst en fritidsaktivitet, og vil jobbe for å få på plass fritidskortordning så fortest mulig. Venstre ønsker at barnetrygden skal holdes utenfor foreldres inntekt ved beregning av sosialhjelp. Kulturmidler må omfordeles til barn og unge og frivillig aktivitet gjennom hele året.

 • Næring

  Tvedestrand er no en attraktiv næringskommune, og må framsnakkes som attraktiv kommune både å bo og drive næring i. Vi har nye næringsarealer og alt ligger til rette for vekst. Vi må jobbe for å tiltrekke oss nye bedrifter og å legge til rette på best mulig måte ved å hjelpe de som ønsker å etablere seg. En aktiv og inkluderende næringspolitikk har tett dialog mellom kommune og næringsliv. Derfor ønsker vi å styrke kommunens kultur, -næring - og kommunikasjonsavdeling.

Våre folk