Stem på skolen

Unge Venstre er bekymret for lav valgdeltagelse blant elever i videregående. Nå oppfordrer Unge Venstre kommunene i Nord Trøndelag til å åpne for forhåndsstemming på alle de videregående skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Skolegard

Foto: ?

Unge Venstre vil at ha flere ungdommer til å stemme og ha mer politisk engasjement i skolen. Derfor foreslår partiet nå at elever kan avgi forhåndsstemmer på sin skole etter skolevalgsdebattene.

– Vi bør forandre dagens system med prøvevalg på de videregående skolene slik at de som har stemmerett kan avlegge sin stemme samtidig. Dette vil senke terskelen til valglokalene, inkludere elever mer i de politiske prosessene og øke kvaliteten på skoledebattene sier Vidar Schiefloe leder i Nord Trøndelag Unge Venstre.

– Det vil sikkert koste noe. Men er vi virkelig så griske at vi ikke vil ta de utgiftene dette medfører for å øke valgdeltagelse blant ungdom? Det synes ikke jeg vi bør være, fortsetter Schiefloe

Unge Venstre håper at flere partier vil støtte opp under forslaget og at det vil bli behandlet av valgstyrene i fylket.

– Venstre er også for 16-årig stemmerett, men det har vi ennå ikke fått gjennomslag. Nå håper vi at de andre partiene i hvert fall vil være med på dette tiltaket som vil heve kvaliteten på skoledebattene og skape mer politisk engasjement. Det trenger vi, avslutter en engasjert Schiefloe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**