Tusenårsstedet i Sigdal forfaller

I en interpellasjon til kommunestyrets møte 24. mai etterlyser Venstres grupppeleder Runolv Stegane handling fra kommunens side når det gjelder vedlikehold på museumsbygningene i kommunen. Museet slo i februar alarm om til dels store råteskader på flere bygninger uten at politikerne har fått kjennskap til dette. Stegane etterlyser nå handling og ber ordføreren om å sørge for at saken tas opp i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon til kommunestyrets møte 24. mai:

Tusenårsstedet i Sigdal forfaller

Runolv Stegane talerstol

Foto: Stine B. Osnes

Jeg har blitt kjent med at Stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum i brev til Sigdal kommune av 19.02. 2007 slo alarm om til dels store råteskader på flere av museumsbygningene.

Sigdal kommune er medeier av stiftelsen og har dermed ansvar for vedlikehold, ikke minst moralsk. Det er derfor skuffende å oppdage at brev med søknad om midler til straks-tiltak ikke har kommet til politisk behandling. Brev og søknader er heller ikke besvart.

Stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum slår alarm om flere forhold. Tilstanden for bygningene er av en slik karakter at klokkene burde ringe. Sigdal kommune må ta ansvar, og det må skje raskt!

Stiftelsen påpeker en rekke forhold der det trengs straks-tiltak:
Eikjebygningen (freda bygning): Store råteskader på veggen på baksiden av "flaggskipet"
Eggedal Mølle: Råteskader i taket og på loftet. Situasjonen har blitt verre etter vindværet nå i vår
Øverbysmia: Taket er lekk, og det er store råteskader i bordtroa
Berganstua (freda bygning): Vinduene er i svært dårlig forfatning

Sigdal kommune bruker mye penger på å markedsføre kommunen som en kultur-, kunst —og reiselivskommune, og det bevilges stadig nye penger til f.eks. Lauvlia. Det er bra. Men vi kan ikke samtidig sultefore vår kulturarv på museet, hvor det totalt er fem freda bygninger.

I 1999 ble museet utpekt som kommunens tusenårsted. Dette burde forplikte til å ta ansvar og handle før forfallet blir for stort. Tusenårsprosjektet var gjenoppbygging av Plassanebygningen. Sju år etterpå er fortsatt ikke dette prosjektet fullført.

Spørsmål til ordføreren:
Vil ordføreren ta initiativ og sørge for at kommunestyret til junimøtet får på bordet sak med informasjon om tilstanden for bygningene ved Kunstnerdalen Kulturmuseum (avd.Sigdal) med konkrete forslag til tiltak?

Runolv Stegane
kommunestyrepresentant/gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**