Drivstoffanlegg ved gjestehavna

Venstres representant i utvalg for teknisk drift, havne- og eiendomsforhold stemte for å gi havnesjefen fullmakt til å finne lokalisering for drivstoffanlegg for fritidsbåter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det var da en soleklar forutsetning at dette skulle legges slik at det ikke sjenerer beboerne på havna. Det synes også selvfølgelig at et slikt anlegg må legges i god avstand fra boligbebyggelse slik også brannsjefen skrev i brannvesenets betenkning. Vi foreslår at brannsjef Lindstrøm informerer havnesjef Lindstrøm om dette forholdet.

Vi kan love at Venstre vil gå i mot den foreslåtte plasseringen av dette anlegget. Selv om det er viktig å kunne gi båtfolk et tilbud om drivstoff, er det selvsagt at innbyggerenes sikkerhet og komfort må gå foran. Det er fullt mulig innenfor havnevesenets arealer å finne en alternativ plassering som er uten ulempe for dem som bor i området.

Vi ønsker beboerne på langbrygga alt godt og lykke til med kampen for et godt bomiljø.

Med hilsen
Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark,
Listekandidater, Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**