Stiller spørsmål om Nordlandsbanen

Andre N. Skjelstad retter spørsmål om sikkerhet på Nordlandsbanen til samferdselsminsteren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Det er varslet at jernbaneverket skal gjøre planoverganger langs Nordlandsbanen sikrere. NSB har i løpet av 1990-tallet solgt mange vokterboliger(på bygslet tomt), sier Andre N. Skjelstad. Han lurer på hvordan statsråden vil bidra til at også disse planovergangene blir bedre sikret?

NSB solgte fram til år 2000 mange vokterboliger som ligger langs Nordlandsbanen. Jernbaneverket stengte imidlertid planovergangene fra 2006. Ved behov for å passere jernbanesporet, måtte dette avklares med jernbaneverket. Fra 2007 var ikke grindene lengre fysisk låst, men en måtte ringe togleder for å få passere jernbanesporet. Det er gjort kjent at i noen av kjøpekontraktene står det at kjøper, som del av kjøpesummen, har vært med på å betale for elektronisk sikring av planoverganger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**