Enstemmig vedtak for klimaplan i kommunestyret

Meløy Venstre fikk i dag fullt gjennomslag for at administrasjonen skal utarbeide et forslag til en klimaplan for Meløy kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Et enstemmig kommunestyre gikk i dag inn for at det skal utarbeides en lokal klimaplan. Venstres representant i kommunestyret er jublende glad for at interpellasjon ble så godt mottatt. Til tross for at det var siste sak på sakskartet og langt ut på ettermiddagen, var det flere partier som hadde ordet i saken og som syntes det var et glimrende forslag. SV uttalte tilogmed at det var en god SV-sak. Mulig det, men det var Venstre som kom med forslaget!!!

Fra Venstres side er hensikten med forslaget å kartlegge akkurat hvilke tiltak som kan gjennomføres i vår kommune. Ofte kreves det betydelige engangsinvesteringer, men som på sikt gir energigevinst. Et eksempel på det kan være automatisk energiovervåking på f.eks skolene. Kommunen kan også legge til rette for en klimavennlig energiforsyning i boliger og næringsliv gjennom kommuneplanlegging, regulering og utbyggingsavtaler. Når nye boligfelt bygges ut kan det legges ned rør for fjernvarme samtidig som rør for vann og kloakk blir lagt ned. Rentbrennende ovner er et annet tiltak som er effektivt.

Et godt utbygd system av gang- og sykkelstier gjør det mer attraktivt for innbyggerne å bruke sykkelen eller føttene istedenfor bilen. Dette gir både en klimagevinst og en helsegevinst.

Sykkelvei - skilt

Foto: TH

Som eier av en stor bilpark bør kommunen ta stilling til hvilke kjøretøy de ønsker å kjøpe. Selv om det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtransporten kan kommunen kan stille krav! Ønsker vi f.eks gassdrevne busser og ferjer?

Dette er noen av de tiltak som Venstre mener bør diskuteres og eventuelt vedtas i den nye klimaplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**