Havmøller kan bli vår månelanding

Det sier forskere til Aftenposten om Gunnar Kvassheims forslag om vindmøller til havs. Venstres forslag får sterk faglig støtte, og blir betegnet som en mer realistisk månelanding en regjeringens prosjekt på Mongstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


—Vindkraft til havs er det området der vi ser størst mulighet på kort sikt til å utvikle fornybar og ren energi i stort monn, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén til Aftenposten. Han påpeker at teknologien allerede er kommet langt på dette området.

Andre forskere viser til at havmøller mest sannsynlig er den enkleste måten å erstatte kraft fra gassturbinene på oljeinstallasjonene på. Havmøller vil på den måten gi et viktig bidrag i å elektrifisere installasjonene på sokkelen, noe som vil være et vesentlig bidrag i forhold til reduserte CO2 utslipp.

Venstres forslag om havmøller skal behandles i Stortinget i slutten av denne måneden, og så langt har Høyre og KrF gitt positive signaler i forhold til å støtte forslaget.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**