Referat fra åpent styremøte i Halden Venstre 24. april 2007

4. lokallagsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tirsdag 24.04.2007 fra kl. 1900
Tilstede:

Geir Helge Sandsmark, Roar Gunther Andersen, Michael Ha, Pål Buttingsrud, Josef Lindbäck, Tone Skråning, Jan-Magne Sørensen, Eirin Finnanger (delvis)

1. Referat fra forrige møte
Utsatt til neste møte.

2. Økonomi støtte til valgkamp
Støtte til valgkamp. Ikke fått svar enda. Geir Helge skulle purre Sindre om dette. Innvilget 2000,- angående møte om inkludering 2. mai med Olaf Thommessen.

3. Hva skjer i UTHE og kommunestyret
Roar har ikke fått noe papir på dette.

4. LM 2007
Geir Helge orienterte om LM som var og om miljøkampanje som er startet.

5. Møte om inkludering oppvekst i Østfold
Møtet holdes den 2. mai. Porsness 1830 i samarbeid med AP.
Skal sendes på epost til alle Halden Venstre medlemmer .
Skriver pressemelding til Halden Dagblad

6. Valgkampplaner
Det skal lages felles brosjyrer a4 format “trekkspill”. En side felles med Østfold Venstre og en for lokkallaget.

* Leserinnlegg om åpenhet
* Stand

Tone og Roar om miljø
Geir Helge, Tone og Josef om skole(renovering)
Roar om havna

Møter i regi av Østfold Venstre:
8. mai — lavutslipputvalget v/ Alvhild Hedstein
8. juni – om skole (m/ Dørum) i Moss
aug – Kollektiv transport, Østre linje jernbanen

7. Eventuelt
Jan-Magne tok opp diskusjonen om forebygging og oppfølging av psykiatri.
Egen fastpsykolog på samme måte som fastlege.

Referent

Michael Ha

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**