Referat fra styremøte i Venstre

Den 21.mai ble det avholdt styremøte i Meløy Venstre på Ørnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Tidspunkt : 21. mai 2007 kl 18:00
Sted :NAV, Ørnes.
Tilstede: Wenche Nordem, Bjørn Sleipnes, Harald Wolden. Anna Marie Andreassen og Mari Ann Bjørkli deltok på siste del av møtet

Sak 13.07 Referat fra styremøte 23.april 2007.

Enstemmig godkjent

sak 14.07 Innkommet post
– Bestilling av stemmesedler innen 23. mai 07 3000 lister bestilles og 2000 valgprogram.
– Telefon fra Minda om at to stykker ber om fritak for å stå på liste.
– Invitasjon til sentral valgkamp samling i mars 2007.

sak 15.07 Saker kommunestyret
Gjennomgang av saker som skal legges frem for kommunestyret

sak 16.07 Spørsmål til ordføreren
Innspillet fra Mari Ann i forbindelse med lokalt klimaansvar var flott.

sak 17.07 Valgprogram 2007
Innspill ble diskutert og følgende forslag ble satt fram. til endelig behandling på neste styremøte i Venstre.
Tillegg pnkt 1.a
Nytt 1d) Meløy kommune må aktivt tilrettelegge for etablering av gjennomgangsboliger for arbeidssøkende i Meløy.
Nytt 3 c. Økte ressurser til helse og omsorgsinstitusjonene, med sikte på å styrke og forbedre aktivitetstilbudet overfor beboerne, så vel fysisk som mentalt.

sak 18.07 Valglister 2007
To går ut og det kommer en ny inn.

sak 19.07 Egen nettside
Meløy Venstre har fått egen nettside. Mari Ann knipset bilder av en gjeng venstrefolk ivrig opptatt med å tenke valgprogram 2007.

Neste styremøte som kun skal diskutere valgprogram, blir avholdt den 4 juni. kl 18.00 i Glomfjord. Wenche kommer nærmere tilbake til sted.

Bjørn (ref)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**