300 000 kroner til Trollporten til Nøkkelandet

Kommunestyret i Sigdal vedtok torsdag å bevilge kr. 300.000.- til prosjektet Trollporten til Nøkkelandet ved Th. Kittelsens hjem Lauvlia. Bevilgninga var satt opp i økonomiplanen i 2010, men ble justert inn i 2007-budsjettet.
Kommunen forventer at fylkeskommunen går inn i prosjketet med 200 000 kroner når fylkeskommunen behandler samme sak i neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Trollporten til Nøkkelandet kan realiseres
Det er eiendomsselskapet for Th. Kittelsens hjem Lauvlia IKS som vil stå ansvarlig for gjennomføringa av prosjektet. Lauvlia IKS eies med 2/3 av Sigdal kommune og 1/3 av Buskerud fylkeskommune.
Fylkesadministrasjonen avslo tidligere i vår (adm. beslutning) å bevilge penger. Men etter initiativ bl.a. fra Runolv Stegane, Venstres medlem i Hovedutvalget for kultur i fylkeskommunen, gav politikerne klar beskjed om at de ville ha fram en sak til behandling i utvalget. Innstilling i saken foreligger og administrasjonen inviterer nå politikerne til å bevilge kr. 200.000.- Avgjørelsen faller torsdag i neste uke.

Gode sjanser for realisering

Runolv Stegane talerstol

Foto: Stine B. Osnes

Runolv Stegane sa i kommunestyret at han tror det er gode sjanser for at prosjektet Trollporten til Nøkkelandet med en kostnadsramme på 1,65 millioner kroner kan realiseres. Dette vil bli det største utviklingsprosjektet ved Lauvlia siden åpninga i 1995. Tiltaket omfatter en eventyrsti med tilhørende aktiviteter. Stien skal gå under riksveg 287 og ned til det store strandområdet ved Soneren. Planen er å gjøre et større område ved Lauvlia ennå mer publikumsvennlig og dermed øke opplevelsestilbudet.

Kritikk for ulovlig tiltak
Stegane gav Lauvlia ros for det nye tiltaket, men uttrykte samtidig skuffelse over at Lauvlia IKS har satt i gang arbeid som måtte stoppes da reguleringsplanen ikke er godkjent.
– Det er beklagelig at offentlig myndighet setter i gang ulovlig arbeid, sa Stegane og fikk støtte fra Nils Jamne (H).

Reguleringsplan utsatt
Kommunestyret vedtok å utsette behandlinga av reguleringsplanen for Lauvlia siden det fortsatt er flere uavklarte spørsmål i planen. Det skal bla. forhandles med Statens Vegvesen som forlanger en mer detaljert plan for undergangen og avkjøringa til den nye parkeringsplassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**